Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej rozpoczęta!

gru. 5, 2017 przez

Miasto i Gmina Pilawa realizuje Projekt pn: „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę