O projekcie

Miasto i Gmina Pilawa realizuje Projekt pn: „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zdjęcia
Z REALIZACJI PROJEKTU
Aktualności
Postęp prac z realizacji zadania

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, tel. 25 685 61 10, e-mail: urzad@pilawa.com.pl